Jungheimercafé
Café voor mantelzorgers

Over ons

Martine Adema en Toos Smeding startten in 2010 met het Jungheimer Café. De aanleiding hiertoe was dat Martine’s echtgenoot Tom op jonge leeftijd werd geconfronteerd met de diagnose Alzheimer. Martine had behoefte om met mensen in een vergelijkbare situatie, lotgenoten, van gedachten te kunnen wisselen. Zij voelde zich in het bestaande Alzheimer Café wat minder op haar plaats.

Martine en Toos hebben toen samen het plan opgevat om specifiek voor mantelzorgers van  “jonge” mensen met de diagnose dementie een plek te creëren waar herkenning en begrip over en weer, maar ook informatie over dementie een belangrijke rol zouden moeten spelen. Als centrale plek in Friesland werd café d’Oude Oost in Grou gevonden. De eigenaren Marcel en Annemarie Oost stellen het café gratis ter beschikking en de stichting Alzheimer Friesland verleent een financiële bijdrage.