Jungheimercafé
Café voor mantelzorgers

De naam Jungheimer Café is een woordspeling op het reeds bestaande Alzheimer Café (een informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden). Jungheimer Café is een plek specifiek voor de mantelzorger, maar ook kinderen van jonge mensen met dementie zijn welkom. Wij onderscheiden ons door de leeftijdsgrens tot 70 jaar. De reden voor het instellen van een leeftijdsgrens is dat jonge mensen met dementie en hun partner vaak tegen andere problemen aanlopen dan oudere dementerenden. Te denken valt aan:

- werk dat wegvalt
- een partner die het gezin moet opvangen
- het rijbewijs dat ingenomen wordt
- veranderingen die ontstaan binnen een gezin met thuiswonende kinderen
- omgaan met reacties van onbegrip.

Het Jungheimer Café is een inloopcafé waar men het hart kan luchten, adviezen kan vragen, ervaringen kan uitwisselen, maar ook een stukje ontspanning en begrip over en weer kan ervaren.

Lees hier verder over deze bijeenkomsten.